THE BERHAMPORE CO-OPERATIVE CENTRAL BANK LTD., BRAHMAPUR, GANJAM INCUMBENCY OF PRESIDENT

SI.No. Name From To
1 SRI RAGHAVA RAO PANTULU 08-10-1916 15-12-1916
2 SRI K. GANAPATI IYER 15-12-1916 23-04-1921
3 SRI PVENATESWARULU PANTULU 23-04-1921 02-12-1923
4 SRI WILLIAM VANKTARAMAYYA 02-12-1923 25-02-1925
5 SRI V. V. JOGIAH PANTULU 25-02-1925 10-07-1927
6 RAO SAHEB W.V.B. RAMALINGAM PANTULU 10-07-1927 18-02-1934
7 SRI V. V. JOGIAH PANTULU 18-02-1934 31-12-1936
8 DEWAN BAHADUR - TVENKATAKRISHNA RAO, BA, BL 01-01-1937 02-05-1948
9 SRI NABHI RAMAKRISHNA RAO, BA 02-05-1948 10-08-1970
10 SRI YATIRAJ PRAHARAJ, BSc, LLB 11-08-1970 28-08-1971
11 SRI M. DHARMAYA NAIDU 29-08-1971 15-10-1971
12 SRI RAMANATH DAS, BSc, LLB 16-10-1971 11-07-1981
13 SRI B.B. KHAMARI, O.C.S.(I), D.R.C.S (A.O) 11-07-1981 03-04-1982
14 SRI CHINTAMANI DYAN SAMANTARA, BCom, LLB 12-11-1982 12-11-1982
15 SRI P.B.K. MURTY NAIDU, IIC 10-10-1982 12-11-1982
16 SRI CHITAMANI DYAN SAMANTARA, MLA 12-11-1982 03-04-1986
17 SRI H.H. MOHANTY, D.R.C.S (A.O) 03-04-1986 21-05-1986
18 SRI CHINTAMANI DYAN SAMANTARA 21-05-1986 21-03-1990
19 SRI PURNA CH. MOHAPATRA 21-03-1990 22-04-1990
20 SRI A.B. ROUTO 23-04-1990 31-10-1990
21 SRI A.K. SWAIN 01-11-1990 09-04-1991
22 SRI RAMANATH DAS, BSc,LLB 10-04-1991 14-02-1994
23 SRI BUDHIMANTA DAS, O.C.S(I), A.O. 15-02-1994 21-04-1994
24. SRI TRIGUNATEETA DEB 22-04-1994 02-02-1996
25 SRI BUDHIMANTA DAS 02-02-1996 07-02-1996
26 SRI ALEKHA CHOUDHURY 07-02-1996 01-05-2001
27 SMT. SUKANTI SAHU 02-05-2001 18-05-2001
28 SRI ALEKHA CHOUDHURY 19-05-2001 02-07-2001
29 REGISTRAR CO-OP SOCIETIES ODISHA 03-07-2001 06-08-2001
30 SRI G. MATHIVATHANAN, IAS 07-08-2001 23-11-2001
31 REGISTRAR CO-OP SOCIETIES, ODISHA 24-11-2001 08-12-2001
32 SRI SANJEEB KUMAR MISHRA, IAS 09-12-2003 20-05-2004
33 SRI BASANATA KUMAR PATTANAYAK 31-01-2003 20-05-2004
34 SRI SANJEEB KUMAR MISHRA, IAS 21-05-2004 24-06-2004
35 SRI BASANTA KUMAR PATTANAYAK 25-06-2004 19-10-2004
36 SRI SANJAYA KUMAR SINGH, IAS 19-10-2004 27-09-2006
37 DR. PRADEEP KUMAR PANIGRAHY, LLM. Ph.D. 28-09-2006 10-01-2008
38 SRI D. BISWANATH 11-01-2008 23-09-2011
39 SRI SUBASH CH. MAHARANA 24-09-2011 13-09-2012
40 DR. B. RAGHABA RAO, O.C.S.(I), MIC 14-09-2012 07-02-2013
41 DR. KRISHAN KUMAR, IAS 08-02-2013 14-02-2014
42 SRI PREM CHANDRA CHAUDHARY, IAS 15-02-2014 05-05-2015
43 SRI ALEKHA CHOUDHURY 06-05-2015 07-05-2020
44 Sri VIJAYA AMRUTA KULANGE, IAS 08-06-2020 20.06.2022
45 Sri DIBYA JYOTI PARIDA, IAS 21-06-2020 15-11-2022
46 Shri SIBARAM PATRO 16-11-2022 Till Date